Υλοποίηση Έρευνας

  • Διάθεση αποθετηρίου (repository) με διεθνείς πρωτοβουλίες σε θέματα καινοτομίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και μελέτες περίπτωσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σε σχετικό εξοπλισμό.
  • Καινοτόμες ιδέες σε πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί σε βάθος.

Ευρωπαϊκά Έργα - Χρηματοδότηση

  • Συμβουλευτική και παροχή υπηρεσιών όσον αφορά στον συντονισμό κοινοπραξιών και τη διαχείριση/ υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στο πεδίο της καινοτομίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Εμπειρία πολλών ετών, υψηλού επιπέδου, σε πληθώρα θεματικών με κατεύθυνση την εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων): τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση και διδασκαλία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, αναδυόμενες τεχνολογίες, ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση κ.ά.

Δικτύωση

  • Πρόσβαση σε μία ευρεία ακαδημαϊκή κοινότητα, αποτελούμενη από διακεκριμένους καθηγητές όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες κλπ.
  • Υποστήριξη σε ακαδημαϊκά ζητήματα εντός ενός Πανεπιστημιακού περιβάλλοντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το μοναδικό στον κόσμο με διασπορά των τμημάτων του σε έξι νησιά, γεγονός που προσέφερε πρόσφορο έδαφος από νωρίς για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποδομών υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).
  • Επίτευξη υψηλών επιπέδων αναγνώρισης σε επίπεδο δημοσιεύσεων, λόγω της αναγνωρισιμότητας των μελών του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας.