Εκδηλώσεις

  • Διοργάνωση εκδηλώσεων σε πεδία σχετικά με το EduTech Hub, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) συνεδρίων, διαγωνισμών, θερινών σχολείων, εργαστηρίων, θεματικών ημερίδων.
  • Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς ανάπτυξης ικανοτήτων.

Επαφές

  • Συμμετοχή σε ένα ευρύ δίκτυο με επαφές διεθνώς, σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησης του EduTech Hub.
  • Πρόσβαση σε αποθετήριο θέσεων εργασίας στα πεδία του EduTech Hub, καθώς και θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης κ.λπ., σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δημοσιότητα

  • Προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του EduTech Hub μέσα από ένα σύνολο καναλιών επικοινωνίας (κοινωνικά δίκτυα, ιστότοποι, ηλεκτρονική αλληλογραφία, αφίσες, δελτία τύπου κ.λπ.).
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις στα πεδία του EduTech Hub, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.