Το EduTech DIH αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία «μίας στάσης» (one stop shop). Προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση/ κατάρτιση μέσω εργαστηρίων και σεμιναρίων, ενώ διευκολύνει την ψηφιοποίηση εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων και συνεργάζεται με μεμονωμένα άτομα (μέλη του διδακτικού προσωπικού, φοιτητές, κ.λπ.), επιχειρήσεις και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και έρευνας.

Ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε θέματα νέων τεχνολογιών, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης πολυμέσων και σύγχρονη εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, αποτελεί ένα φόρουμ για την κοινότητα εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στον διαμοιρασμό ιδεών γύρω από νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες του EduTech DIH διακρίνονται σε 4 άξονες με επιμέρους κατηγορίες

Καινοτομία

Πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας στην εκπαίδευση/ κατάρτιση.


 • Δοκιμή πριν την επένδυση (Test before invest)
 • Υποστήριξη καινοτομίας
 • Δικτύωση
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Παροχή και διαμοιρασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων και συνεργασία με τρίτους που επιθυμούν να διαθέσουν επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα.


 • Πακέτα εκπαίδευσης/ κατάρτισης (pre-packaged)
 • Κατ’ απαίτηση εκπαίδευση/ κατάρτιση (on-demand)
 • Επιμόρφωση/ Κατάρτιση τρίτων
Έρευνα

Πρόσβαση σε καινοτόμες ιδέες, λύσεις και μελέτες περίπτωσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και συμβουλευτική στον συντονισμό κοινοπραξιών και τη διαχείριση/ υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων.


 • Υλοποίηση Έρευνας
 • Ευρωπαϊκά Έργα - Χρηματοδότηση
 • Δικτύωση
Δικτύωση

Πρόσβαση σε μία ευρεία ακαδημαϊκή κοινότητα και υποστήριξη σε ακαδημαϊκά ζητήματα εντός ενός Πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.


 • Εκδηλώσεις
 • Επαφές
 • Δημοσιότητα