Το EduTech DIH αποτελεί μία εμβληματική πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ομάδα μας αποτελείται από γυναίκες και άνδρες που δραστηριοποιούνται στον ακαδημαϊκό χώρο και σε επιχειρήσεις, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα καινοτομίας, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης/ κατάρτισης, επιμόρφωσης, ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης και διοίκησης. Ταυτόχρονα, το δίκτυο των συνεργατών του EduTech DIH περιλαμβάνει εξειδικευμένα στελέχη από όλους τους τομείς απασχόλησης, όπως νέες τεχνολογίες, τουρισμός, υγεία, πολιτισμός, ναυτιλία, κατασκευές, βιομηχανία.

Σε Ποιους/Ποιες Απευθύνεται το EduTech Hub


#1 Επιχειρήσεις, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους στην εκπαίδευση ή/και την ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση.

#2 Την ακαδημαϊκή κοινότητα, για να επικοινωνεί και να διαχέει την έρευνά της στην εκπαιδευτική τεχνολογία.

#3 Τους/τις εκπαιδευτικούς, για να ενημερώνονται σχετικά με καινοτομίες που μπορούν να αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

#4 Startups, που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

#5 Εταιρείες που διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα και επιθυμούν να τα επικοινωνήσουν και να τα προωθήσουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τομείς Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση (μεταξύ άλλων)

  • Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)
  • Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)
  • Μικτή Πραγματικότητα (Mixed Reality)
  • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things)
  • Ρομποτική (Robotics)
  • Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D printing)
  • Drones
  • Άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες (Blockchain, big data κ.λπ.)